Przedmiot działalności statutowej stowarzyszenia

  • Tworzenie warunków do rozwoju edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych, 
  • Kształtowanie osobowości dzieci, młodzieży i dorosłych, pogłębianie ich wiedzy i umiejętności, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań w zakresie edukacji, kultury, sportu, rekreacji, turystyki i krajoznawstwa, zdrowia i rehabilitacji,
  • Kształtowanie świadomości regionalnej,
  • Integracja środowisk edukacyjnych i kulturalnych Kociewia,
  • Promocja regionu kociewskiego,
  • Pobudzanie aktywności zawodowej, społecznej i gospodarczej mieszkańców regionu kociewskiego,
  • Prowadzenie działalności charytatywnej.